23.4. VSE SLOVENSKA AKCIJA: DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE

V sklopu Ekošole se jutri, tudi na naši šoli, pridružujemo vse slovenski akciji: Dan brez zavržene hrane. S tovrstno akcijo želimo otroke še dodatno spodbuditi k odgovornemu ravnanju s hrano. V šoli smo z učenci domskega skupine posebnega programa izdelali plakat,...
Dostopnost