Izjava o dostopnosti spletišča

Osnovna šola Glazija se zavezuje, da bo omogočal dostopnost spletišča www.osglazija-celje.si v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij vsem uporabnikom.

Izjava o dostopnosti se nanaša na celotno Osnovno šolo Glazija – http://www.osglazija-celje.si/.

Vsem, ki vas zanima dogajanje na spletnih straneh šole, želimo zagotoviti pozitivno uporabniško izkušnjo.

Spletne vsebine se trudimo približati najširšemu krogu uporabnikov, zato le-te sproti prilagajamo najranljivejšim skupinam.

Osnovna šola Glazija se zavezuje omogočati dostopnost spletne strani http://www.osglazija-celje.si/ v skladu z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (Uradni list RS, št. 30/18 s spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju ZDSMA) ter Direktivo EU 2016/2102 Evropskega parlamenta in Sveta.

ZDSMA ureja ukrepe za zagotovitev dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zavezancev po tem zakonu za vse uporabnike, zlasti za uporabnike z različnimi oblikami oviranosti. Ta zakon se uporablja za državne organe, organe samoupravnih lokalnih skupnosti in osebe javnega prava.

Dostopnost
• Z vtičnikom oz. orodjem SOGO Dostopnost omogočamo izbiro različnih velikosti pisav, barvnih kontrastov, uporabo berljive pisave, podčrtavanje povezav. Orodje se nahaja ob desne robu, mogoče ga je aktivirati s kombinacijo tipk ALT + A. Orodje omogoča:

• odzivno oblikovanje (prilagajanje postavitve vsebine ločljivosti zaslona),
• navigacija s tipkovnico (prilagoditev za uporabnike, ki ne morejo uporabljati miške),
• ustrezni barvni kontrasti (med besedilom in ozadjem),
• predvidljivo delovanje spletišča,
• spreminjanje tipa pisav in velikosti fontov,
• ustavljanje premikov,
• podčrtovanje povezav,

• Velikost besedila se lahko v brskalniku spreminja brez izgube pomembnih informacij (CTRL + tipka plus, CTRL + tipka minus).
• Spletna stran je izdelana v okolju teme Divi, zato ima vključen vtičnik “Divi Accessibility”, ki temo Divi dopolni s funkcijami za skladnost standardu SIST EN 301 549 V2.1.2 in deluje v sodelovanju z vtičnikom SoGo Accesibility.
• Z vtičnikom oz. orodjem Arnes Preskoči na vsebino je spletna stran prilagojena tako, da se lahko z gumbom TAB uporabnik enostavno premika po vsebini in spletnih straneh.
• Vsebine so prilagodljive in berljive na različnih napravah in v različnih brskalnikih.
• Nekatera slikovna gradiva so opremljena z alternativnimi opisi.
• Vsebine niso časovno omejene.
• Za iskanje vsebine na spletnih straneh je na voljo ikona za iskanje desno zgoraj.
• Vsebine so organizirane v menijih in povezavah. Na vsaki strani se lahko s klikom IKONO ŠOLE takoj vrnemo na izhodiščno stran.
• Vsebina je strukturirana z uporabo označenih naslovov. Pri naslovih in povezavah uporabljamo logična imena.
• Besedilo je berljivo in razumljivo. V največji možni meri se izogibamo kompleksnim besedilom.
• Naše spletišče ustrezno posodabljamo s smernicami Arnesa (www.arnes.si) in jih ažurno posodabljamo. Zadnje smernice so dostopne na povezavi: https://www.arnes.si/dostopnost-spletisc-vrtcev-osnovnih-in-srednjih-sol/.

STOPNJA SKLADNOSTI

Spletišče Osnovne šole Glazija je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Dostopnost spletišča Osnovne šole Glazija nenehno posodabljamo in izboljšujemo posamezne elemente dostopnosti. Kljub vsemu nekatere vsebine še niso dostopne vsem.
• Objavljeni so še nekateri Wordovi dokumenti, kot so obrazci za prijavo na različne aktivnosti in drugi obrazci, ki jih je potrebno podpisati s strani staršev ali uporabnikov.
• Daljša gradiva (letni delovni načrti, poročila, publikacije, ceniki) so še vedno objavljena v PDF obliki.
• Na spletnih straneh so še skenirani dokumenti kot so obvestila in/ali dokumenti, ki smo jih prejeli od tretjih oseb.
• Novice in drugi prispevki objavljeni v preteklih šolskih letih niso pregledani, posledično so možna neskladja s kriteriji dostopnosti.
• Vsebine nekaterih zaključenih projektov in projektov, ki se v letošnjem letu zaključujejo zaradi nesorazmernega bremena niso pregledane in obstaja možnost neskladij s kriteriji dostopnosti.
• Vsebine v zvezi z izvajanjem upravnih storitev, zaradi nesorazmernega bremena, niso dostopne tudi v slovenskem znakovnem jeziku.
• Posamezne vsebine so integrirane v spletno stran preko iframe-om oz. okvirjev, zato lahko prihaja do nedelovanja ali popačenega prikaza vsebine, kot so video vsebine.
• Posamezne vsebine so vezane na platforme drugih ponudnikov vsebine – spletne učilnice, 1ka.si itd. Prizadevamo si, da v sodelovanju z zunanjimi ponudniki tudi le-ti prilagajajo vsebine skladno z zakonodajo ZDSMA.
• Različne kompleksne tabele s podatki.

Dostopne alternative

Vsa vprašanja ali komentarje, povezane s spletno dostopnostjo, prav tako informacije, ki so dostopne na spletnih straneh Osnovne šole Glazija, se lahko dobijo tudi na:
• telefonski številki: 03 425 13 00
• elektronski pošti: tajnistvo@osglazija-celje.si
• navadni pošti: Osnovna šola Glazija, Oblakova ulica 15, 3000 Celje
• osebno na: Osnovna šola Glazija, Oblakova ulica 15, 3000 Celje

Na obvestila o neskladnosti vsebine oziroma zahteve po dodatnih informacijah, ki jih bomo prejeli na elektronski naslov tajnistvo@osglazija-celje.si. Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izjava o dostopnosti je bila pripravljena 21. 4. 2023.
Pri oblikovanju izjave smo uporabili metodo samoocene.
Izjava je bila nazadnje pregledana 21.4.2023.
Posodobljeno spletišče je bilo objavljeno v letu 2020.

IZVRŠILNI POSTOPEK

V primeru nezadovoljivih odgovorov na katero koli obvestilo ali zahtevo, poslano v skladu z 8. členom Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko oddate opis in povezavo na nedostopno vsebino spletišča Inšpektoratu Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID).

Izvršilni organ za morebitne postopke je:
Republika Slovenija
Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat Republike Slovenije za informacijsko družbo (IRSID)
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
gp.irsid@gov.si
Inšektorat za informacijsko družbo │ GOV.SI

(Skupno 4.764 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost