SOCIALNA DELAVKA

 

Delo svetovalne delavke na naši šoli obsega:

  • svetovanje učencem in staršem,
  • individualno delo z učenci in starši,
  • skupinsko delo z učenci in starši,
  • timsko delo z učitelji,
  • tesno sodelovanje z vodstvom-posvetovalno delo,
  • sodelovanje z zunanjimi institucijami (npr. Center za socialno delo),
  • poklicno orientacijo.

Delo svetovalne službe so leta 1999 opredelile programske smernice, kjer je opredeljeno, da svetovalna služba opravlja interdisciplinarno strokovno delo v šoli za šolo. Njena temeljna naloga je, da se na podlagi strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela, s tem da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v šoli in po potrebi tudi z ustreznimi zunanjimi institucijami.

Še pred desetimi leti je bila metoda socialnega dela reševanje težav učencev in staršev namesto njih, za njih in včasih tudi brez njihovega posebnega soglasja. Demokratična naravnanost nase družbe pa je prinesla tudi nove metodične pristope socialnega dela – kot je zapisano v strokovni literaturi (P. Lussi, S. de Vries, W. Kempler) – » poteka psihosocialna pomoč osebno, konkretno, tukaj in sedaj «, vedno v suport staršem in ne namesto njih, pri delu z učenci pa v soglasju z otrokom in »z roko v roki« s starši, vse z namenom, da bi se učenci čimbolj vključili v domače in šolsko okolje in kasneje brez večjih težav integrirali v delovno okolje.

Področja dela socialne delavke so: delo z učenci in starši, ki poteka individualno in skupinsko. Poudarek je na posvetovalnem delu s ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja. Za uspešno delo z učenci in družino je nujno potrebno timsko delo z učitelji, kjer je vodilo načelo interdisciplinarnosti. Na vseh treh omenjenih področjih pa se ravnamo po načelu zaupnosti, po načelu celostnega pristopa in po načelu sodelovanja v svetovalnem odnosu. Ves čas moramo tesno sodelovati tudi z vodstvom, kjer je poudarek na posvetovalnem delu ob upoštevanju načela aktualnosti, razvojne usmerjenosti in po načelu interdisciplinarnosti in strokovnega sodelovanja. Pri delu je potrebno stalno sodelovanje z zunanjimi institucijami: Centri za socialno delo, OŠ, srednjimi šolami, zdravstvenimi domovi, Zavodom za zaposlovanje, sodišči, Kriznim centrom, humanitarnimi organizacijami… upoštevaje načelo celostnega pristopa, strokovne avtonomnosti, interdisciplinarnosti, strokovnega sodelovanja in povezovanja. Zelo pomembno področje je poklicna orientacija, ki zajema poklicno informiranje, poklicno svetovanje in poklicno vzgojo.

(Skupno 982 obiskov, današnjih obiskov 4)
Dostopnost