PSIHOLOGINJA

 

Delo psihologinje na naši šoli obsega:

  • je vedno na voljo učencem, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje,
  • individualne obravnave,
  • diagnostične postopke,
  • svetovalne razgovore z učenci in starši,
  • postopke strokovne pomoči,
  • izvajanje korektivnih vaj,
  • aktive z učitelji,
  • sodelovanje z institucijami (npr. Center za socialno delo).

Psihologinja je del svetovalne službe. Zelo pomembno je, da dobro sodeluje z ostalimi strokovnjaki svetovalne službe na šoli v strokovnem teamu, saj se lahko le tako uresničujejo zastavljeni cilji in temeljne naloge dela svetovalne službe, ki so določene z Letnim delovnim načrtom.

Najpomembnejše pri delu psihologinje je, da je na voljo učencem, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje. Velik del svojega časa ima načrtovane individualne obravnave. Le-te obsegajo različne oblike dela in tehnike: diagnostični postopki, svetovalni razgovori, postopki strokovne pomoči, izvajanje korektivnih vaj.

Za dobro načrtovanje dela in doseganje želenih rezultatov je pomembno tesno sodelovanje z vsemi, ki so povezani z učenci. Zato so zelo pomembni dobri stiki s starši oz. skrbniki in ugotavljamo, da se radi odzovejo povabilu ali pa nas kar sami obiščejo.

Dobra oblika dela so tudi aktivi, ki jih ponavadi skličejo učitelji in vzgojitelji, če je potrebno pa tudi šolska svetovalna služba. Gre predvsem za izmenjavo informacij, ki koristijo in so potrebne za boljše delo z učenci v razredu, skupini ali pri individualnih obravnavah in svetovanju.

Zelo pomembno je tudi dobro sodelovanje z institucijami, kot je npr. Center za socialno delo, Svetovalni center za starše, otroke in mladostnike, Zavod za zaposlovanje, zdravstvo in še bi jih lahko našteli.

(Skupno 810 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost