LOGOPEDINJA

 

Delo logopedinje na naši šoli obsega:

  • individualne, v dvojicah ali skupinske obravnave,
  • izvajanje postopkov diagnostike, korekcija in rehabilitacije govora,
  • korekcije dislalij oziroma izreke,
  • avdiometriranje,
  • učence z motnjo vida,
  • povezovanje z ostalimi strokovnjaki,
  • povezovanje z institucijami.

Na Osnovni šoli Glazija se izvaja organiziran logopedski tretman za učence že vse od leta 1968. Vsako leto je v obravnavi približno enako število otrok (55-66), ki imajo težave v govorno jezikovni komunikaciji. Obravnave potekajo 1-2 krat tedensko glede potrebe učenca, so individualne, v dvojicah ali skupinske. Motnje se pojavijo na področju jezika, artikulacije, ritma in tempa, glasu ter na področju branja in pisanja. Vzroki so različni, večinoma pa so tesno prepleteni.

Pri učencih, ki so v obravnavi, se kažejo poleg zaostankov v sami govorno jezikovni komunikaciji, še težave na področju čustvovanja, socialne zrelosti, različnih sposobnosti vidnega in slušnega zaznavanja. Večino učencev spremlja zmanjšana sposobnost koncentracije, imajo slabše razvito motoriko govoril, težave z orientacijo… Dostikrat je tako potrebno poleg osnovnega logopedskega znanja posredovati in uporabljati še specifična znanja iz ostalih strok oziroma področij. To pa zahteva nenehno povezovanje z ostalimi strokovnjaki, učitelji, psihologi in nazadnje tudi z institucijami. Prav zato je potrebno slediti novostim na področju razvoja same logopedije kot znanosti, ter uporabi različnih pripomočkov, ki nastajajo kot pomoč pri samem delu.

V ta namen smo nabavili v logopedskem kabinetu računalniški program Speech Viewer, ki omogoča da tradicionalne postopke diagnostike, korekcija in rehabilitacije govora posodobimo in jih naredimo zanimivejše. Program ima različne terapevtske vrednosti, na vsak način pa našim otrokom delo oziroma vaje postanejo zanimivejše. Včasih je kar težko najti način dela, ki ustreza otroku, oziroma da ga delo veseli.

Pri delu z učenci, ki imajo motnje v govorno jezikovni komunikaciji, so nam v pomoč tudi logopedske sonde, katere uporabljamo pri korekciji dislalij oziroma izreke. Nase učence ob sprejemu tudi avdiometriramo, kar je velikega pomena glede samega korekcijskega načrta dela, po potrebi pa učence napotimo k specialistu.

Za delo z učenci, ki imajo težave na področju branja in pisanja nam je v pomoč, učencem pa v večje zadovoljstvo, delo na aparatu CC – efekt generator. Ta učencem pomaga premagovati težave pri vezavi, pri prehitrem branju ali govoru, zatikanju, pri slabi sposobnosti pomnjenja prebranega teksta, omogoča večjo čistost izgovorjave glasov, besed. Za učence z motnjo vida pa mi je pri delu v pomoč aparat Videostar, ki omogoča tudi do 50 kratno povečavo teksta.

Delo v ambulanti skušamo ves čas napraviti kar se da prijetno. Vaje in način dela se med seboj prepletajo, zelo pogosto pa jih je potrebno spreminjati in menjavati, prav zaradi upoštevanja posebnosti in značilnosti naših otrok.

(Skupno 579 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost