KNJIŽNIČNI RED

 

Poslanstvo šolske knjižnice

 • S svojim knjižnim gradivom šolska knjižnica zagotavlja, širi in poglablja znanja učencev. Usposablja jih za samostojno učenje in ustvarjalno delo. Sodeluje pri uresničevanju sodobnih oblik vzgojno-izobraževalnega dela.

Članstvo

 • Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Izjemoma so lahko člani knjižnice tudi drugi. Članarine ni.

Čas odprtosti

 • Knjižnica je za izposojo gradiva odprta vsak dan od 7.00 – 14.00, razen kadar poteka v knjižnico pouk.

Izposoja knjižničnega gradiva, izposojevalni roki

 • Uporabniki knjižnice si lahko izposojajo knjige na dom ali v čitalnici.
 • Učenci prihajajo v šolsko knjižnico enkrat tedensko, ko imajo njen obisk in izposojo določeno na urniku. Takrat zamenjajo knjige, se o njih pogovorijo s knjižničarko, tekmujejo za Bralno značko in spoznavajo vzdušje knjižničnega prostora. Če knjigo preberejo prej, jo lahko pridejo zamenjati sami.
 • Knjige (strokovne in leposlovne) – lahko si jih sposodijo za 7 dni. Vsako knjigo je možno po poteku izposojevalnega roka podaljšati še za 7 dni, če ni rezervirana za drugega uporabnika.
 • Neknjižno gradivo (avdio in videokasete, zgoščenke, multimedijske zgoščenke) je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga učenci ne izposojajo
 • Čitalniško gradivo (leksikoni, slovarji, priročniki, enciklopedije, atlasi) in serijske publikacije (časniki, časopisi) lahko uporabljajo uporabniki le v šolskih prostorih (knjižnica, razred).
 • Možne so rezervacije gradiva.
 • Učenci 9. razredov morajo vrniti izposojeno gradivo do 15. junija.
 • Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo svojih obveznosti.

Odnos do knjižničnega gradiva

 • S knjižničnim gradivom uporabniki skrbno ravnajo. Poškodovano ali izgubljeno knjižnično gradivo nadomesti uporabnik z novim ali s po vsebini enakovrednim gradivom v dogovoru s knjižničarko.

Obnašanje v prostorih knjižnice. V knjižnici veljajo naslednja pravila:

 • 10-krat NE V KNJIŽNICI:

  • NE JEM IN PIJEM

  • SE NE LOVIM IN SKRIVAM

  • NE VPIJEM

  • NE TEKAM PO KNJIŽNICI

  • NE HODIM PO SEDEŽIH

  • NE PREKLINJAM

  • SE NE PRETEPAM

  • NE TRGAM IN UNIČUJEM KNJIG

  • SE NE NORČUJEM IZ MLAJŠIH

  • NE UPORABLJAM MOBILNEGA TELEFONA.

 • 10-krat DA V KNJIŽNICI:

  • BEREM KNJIGE IN REVIJE

  • PIŠEM REFERATE

  • NAJDEM SVOJ MIR

  • SE UČIM

  • UPORABLJAM RAČUNALNIK

  • SE POGOVARJAM S PRIJATELJI

  • REŠUJEM KNJIŽNE UGANKE

  • BOGATIM SVOJ BESEDNI ZAKLAD

  • IZDELUJEM PLAKATE

  • POMAGAM MLAJŠIM UČENCEM.

(Skupno 96 obiskov, današnjih obiskov 1)