DOM

HIŠNI RED V DOMU OŠ GLAZIJA

 

Hišni red ureja pomembna vprašanja za življenje v domu. Namen dokumenta je, da se zavarujejo pravice vseh udeležencev dela v Domu OŠ Glazija in je usklajen z vzgojnim načrtom OŠ Glazija Celje in s pravili šolskega reda OŠ Glazija.

 

SPLOŠNO O HIŠNEM REDU IN DOMU

Otroci bivajo v domu od ponedeljka do petka. Otroci in mladostniki vstajajo med 6.45 in 7.15 uro, poskrbijo za jutranjo higieno, se oblečejo in gredo na zajtrk. K pouku gredo ob 7.50 uri. Za pravočasno zbujanje sta odgovorna nočna vzgojitelja, za nego otrok poskrbijo tudi ostali strokovni delavci, varuhinje in delavci prek javnih del.
Učenci morajo prihajati v dom po pouku točno in pravočasno ter se javijo dežurnemu oz. matičnemu vzgojitelju. Po zaključenem pouku sledi kosilo po razporedu. Po kosilu je čas za počitek, družabne igre in razvedrilo.
Ob 14.00 uri je učna ura za  otroke in traja do 15.30. Učna ura se lahko izjemoma prestavi, glede na program, ki ga pripravi skupina.
Po učni uri je malica, nato so do 18.00 različne usmerjene zaposlitve, individualno delo in interesne dejavnosti. Ob 18.00 je večerja in po njej osebna higiena, urejanje bivalnih prostorov, garderob, menjava perila, umirjene zaposlitve, ogled TV, poslušanje glasbe in priprava na počitek.
Počitek je predviden za mlajše otroke ob 19.30 uri in za starejše ob 20.30 uri. Možni so manjši dogovori, vendar ne na škodo ostalih otrok v domu.

Učenci smejo v času bivanja v domu med tednom oditi iz doma samo na podlagi predhodnega pisnega soglasja staršev ali skrbnikov in z dovoljenjem matičnega vzgojitelja. V nujnih primerih sme učenec oditi domov s soglasjem staršev in vzgojiteljev.

Uporaba telefona v domu:
– domski telefon: otroci in mladostniki ga smejo uporabljati  z dovoljenjem vzgojitelja;
– mobilni telefoni: otroci jih dobijo po učni uri ob 16.00 in jih po 20.00 uri predajo vzgojitelju (otroci lahko po potrebi izjemoma telefon dobijo prej);
– starši kličejo otroke med 19.00 in 20.00 uro oz. po dogovoru;
– obiski v domu so dovoljeni v popoldanskem času, vendar ne med učno uro in ne po 20.00 uri zvečer.

 

UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI

Učenec je dolžan skrbno ravnati z inventarjem doma.

Dragocene predmete, prenosne telefone (denar, ure, nakit …) prinašajo učenci v šolo na lastno odgovornost, oz. jih oddajo matičnemu vzgojitelju ali socialni delavki. V primeru kraje učenec obvesti vzgojitelja ali socialno delavko.

Prinašanje ter uporaba petard, drugih pirotehničnih sredstev in nevarnih predmetov v šolo in njeno okolico ni dovoljeno.

V prostorih in okolici šole je prepovedano kajenje, uživanje in vnašanje alkohola ter drugih drog.

Kršitve hišnega reda redno obravnava vzgojitelj v vzgojni skupini oz. na aktivu vzgojiteljev.

V primeru potrebe hitrega umika iz šolske stavbe se prisotni ravnajo po navodilih, ki jih izda ravnatelj oz. vodstvo šole in so v načrtu o umiku iz stavbe.

 

VEDENJE V DOMU IN OKOLICI

Okolica doma je sestavni del domskega prostora, zato tudi tam veljajo domska pravila in pravila lepega vedenja.  V domski okolici se morajo učenci vesti tako, da na noben način ne ogrožajo lastne varnosti in varnosti drugih ter ne motijo dela ostalih učencev.

Na domskih aktivnostih zunaj doma so učenci dolžni upoštevati navodila vzgojitelja in se ne smejo samovoljno oddaljevati od skupine.

Med učno uro ni dovoljeno žvečenje žvečilnih gumijev in uživanje hrane.

V jedilnici se je potrebno držati urnika, reda razdeljevanja obrokov in le te kulturno zaužiti.

Učenci so v jedilnici dolžni upoštevati navodila prisotnih vzgojiteljev.

Po končanem obroku dežurni učenec pospravi in pobriše mizo.

 

GARDEROBA OTROK IN MLADOSTNIKOV

Otroci dobijo sveža oblačila dvakrat tedensko oz. po potrebi iz pralnice. Dobljena oblačila hranijo v svojih osebnih omarah, razen vrhnjih oblačil (vetrovke, bunde, plašči) in čevljev, ki se hranijo v prostorih garderobe. Spodnje perilo in nekatera vrhnja oblačila se vsakodnevno daje v pranje v pralnico.

 

DEŽURSTVO STROKOVNIH DELAVCEV, OTROK IN MLADOSTNIKOV

Dežurstvo otrok in mladostnikov se izvaja v skupinah (odgovornost za ureditev svojih in domskih prostorov) v okviru zadolžitve domske skupnosti.

 

VAROVANJE IN NADZOR VSTOPA V DOM

Varovanje se uredi z zapiranjem vhodnih vrat. Vhod v dom je v popoldanskem času praviloma zaklenjen, odpirajo ga vzgojitelji po potrebi. V večernem času 20.00‒7.45 ure so vhodna vrata zaklenjena.

V prostorih doma in domskem področju veljajo vse pravice in dolžnosti, ki so opredeljene v Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur.l. RS, 75/04).

 

DOMSKO OBMOČJE

Domsko območje je definirano v okviru pravil hišnega reda. S tem hišnim redom se seznani otroke in mladostnike, ki bivajo v domu, starše otrok in mladostnikov in je javno dostopen na oglasni deski doma.

(Skupno 891 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost