DELOVNA TERAPIJA

 

Osnovna šola Glazija je oktobra 2008, otrokom omogočila dodatno strokovno pomoč v obliki celostne delovne terapije. Namen delovne terapije je izboljšati funkcionalne sposobnosti, osamosvojiti otroka v osnovnih in širših dnevnih aktivnostih za čim boljšo funkcioniranje v šolskem okolju in samostojnem življenju.

V delovni terapiji izvajamo aktivnosti, ki so individualno prilagojene otrokovim sposobnostim in potrebam.

Pri delovni terapiji se z različnimi terapevtskimi tehnikami in metodami omogoča otroku razviti čutno gibalne, kognitivne in praktične izkušnje na vseh področjih otrokovega delovanja (okupacije):

 1. DNEVNE AKTIVNOSTI:
 • Osebna higiena: oblačenje in slačenje, ustna higiena, hranjenje, skrb za urejenost, kopanje in tuširanje, nega osebnih pripomočkov.
 • Funkcionalna mobilnost: hoja po stopnicah, transfer v posteljo, na stol, invalidski voziček, uporaba prevoznih sredstev, trening uporabe medicinsko tehničnih pripomočkov…
 1. DELO (ZA POTREBE POUKA):
 • prilagajanje in svetovanje pri izbiri šolske opreme,
 • trening uporabe prilagojenih pripomočkov za roko; jedilni pribor, lonček,…
 • obvladovanje ožjega in širšega okolja,
 • šola (opravljanje šole, domače naloge, prijem pisala).
 1. PROSTI ČAS:
 • odkrivanje močnih področji otrok ter motiviranje za izražanje osebnih interesov,
 • igra,
 • druženje (socialni stiki).

Delovno terapevtska obravnava se izvaja v individualni in skupinski obliki. Izvaja se v kabinetih za delovno terapijo (snoezelnu, bazenu in sobi za senzorno integracijo), ter v konkretnem ožjem in širšem življenjskem okolju z vključevanjem funkcionalnih ortotskih in ortopedskih pripomočkov, ter prilagoditvijo prostora. Skupinska oblika dela v delovni terapiji je namenjena vključevanju oseb v različne vsebine vsakodnevnega življenja.

Delovna terapija na šoli se izvaja po konceptu razvojno nevrološke obravnave. Tehnike RNO, ki jo izvajajo delovni terapevti z Bobath tečajem, pri otrocih na področju senzomotorike dosegajo, bolj funkcionalne in kvalitetnejše vzorcev drže in gibanja, ter izboljšanje drže in funkcije roke. Otroci pridobijo nove čutno gibalne izkušnje, zmanjšajo se patološki vzorci in stereotipija. Na senzornem, perceptivnem in kognitivnem področju se z uporabo različnih materialov, oblik, teže in trdote zmanjšujejo senzorni primanjkljaji, pozornost in koncentracija se izboljšujeta, prav tako pa pridobivajo funkcije spomina, mišljenja in dojemanja. – Cilji obravnave: čim večja samostojnost in kakovost življenja.

Za funkcijo roke se izvajajo v delovni terapiji:

 • vaje prijemov, prenosa, spusta, soročne vaje,
 • vaje opore na podlago – otroka spodbujamo k prenosu teže,
 • večanje obsega giba,
 • vaje za ravnotežje,
 • spodbujanje senzorike,
 • izboljšanje gibljivosti in mišične moči preko pripravljalnih aktivnosti.
(Skupno 721 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost